Järjestyssäännöt

Yleistä

Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi Traconissa noudatetaan Suomen lakia ja näitä järjestyssääntöjä. Yleisohjeena kävijöille sanottakoon, että järkeä saa käyttää – sillä pääsee pitkälle. Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille tapahtumanjärjestäjille.

Järjestyksenvalvojien, tapahtumanjärjestäjien sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.

Kulkuväylistä

Tapahtumapaikan kulkuväylät ovat paikoin ahtaita ja niillä kulkee paljon ihmisiä. Kulkuväyliä ei saa tukkia esimerkiksi keskellä käytävää seisoskelemalla tai portaissa istumalla. Erityistä tarkkaavaisuutta ja huomaavaisuutta kävijöiltä edellytetään ”putkissa”, rakennuksia yhdistävissä käytävissä. Niissä pysähtyminen on kiellettyä ja oikeanpuoleista liikennettä tulee noudattaa.

Tilanahtaudesta johtuen käytäväalueilla valokuvaaminen on sallittua ainoastaan Tietotalon toisessa kerroksessa sijaitsevalla alueella, joka on määritelty vapaaksi oleskelu- ja kuvausalueeksi. Valokuvauskielto ei luonnollisestikaan koske tapahtuman virallisia valokuvaajia, jotka tunnistaa kaulassa roikkuvasta työvoimamerkistä. Hekin pyrkivät toiminnassaan ottamaan huomioon liikenteen sujuvuuden.

Propit ja asereplikat

Tilanahtaudesta johtuen pyydämme kaikkia isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia olemaan erityisen varovaisia. Toivommekin, että isojen proppien kanssa liikuttaisiin lähinnä vain Tietotalon toisen kerroksen oleskelu- ja kuvausalueella. Isot propit voi maksutta jättää asenarikkaan, joka sijaitsee Tietotalon pääsisäänkäynnillä.

Kaikenlaisten aseiden tai niitä muistuttavien esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi muistuttavat esineet.

Säännöt aseiden ja niitä muistuttavien esineiden suhteen ovat siis tiukemmat kuin aiemmissa tapahtumissa. Sääntömuutoksen taustalla ovat Tampereen poliisin linjaus kyseisiin esineisiin sekä yhteiskunnassamme viime aikoina sattuneet tapahtumat. Päätös nojaa järjestyslain 10. pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistuttavat esineet julkisilla paikoilla. Lisäksi haluamme järjestää turvallisen tapahtuman kaikille.

Poikkeuksen näistä säännöistä muodostavat Traconin viralliseen ohjelmaan kuuluvat esitykset. Huomioittehan, että tämä poikkeus koskee siis ainoastaan kyseisiä virallisia ohjelmanumeroita ja kyseisissä ohjelmanumeroissa esiintyviä ihmisiä. Cosplay-kilpailussa sekä siihen liittyvässä valokuvauksessa kilpailija saa kantaa ja esitellä asuunsa kuuluvaa asetta.

Sellaisissa ohjelmanumeroissa, missä aseilla taistellaan kontaktia ottaen, sallittuja ovat ainoastaan niinkutsutut pehmoaseet eli latex-aseet ja bofferit. Muistattehan myös turvallisuuden ja varovaisuuden esitysten aikana. Propeilla ja aseilla varomaton huitominen aiheuttaa helposti vahinkoja ja vakaviakin vammoja.

Ohjelmanumeroissa käytettävät aseet ja niihin rinnastettavat esineet tulee tapahtumaan saavuttaessa jättää asenarikkaan. Ne saa noutaa sieltä vain sellaista viralliseen tapahtumaohjelmaan kuuluvaa ohjelmanumeroa varten, jossa niitä esitellään. Vastaavasti nämä esineet on välittömästi palautettava asenarikkaan mainitun ohjelmanumeron päätyttyä.

Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden hallussapitäminen ja nauttiminen tapahtuma-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä. Järjestyksenvalvojat takavarikoivat tavattaessa päihteet kävijältä sekä tarvittaessa poistavat häiriötä aiheuttavan kävijän tapahtumasta.

Muut kielletyt esineet ja aineet

Kävijät eivät saa käyttää potkulautoja, polkupyöriä, rullaluistimia, rullalautoja, hyppykeppejä tai muita vastaavia urheiluvälineitä tapahtumapaikan sisätiloissa. Tapahtumanjärjestäjien radioliikenteen häirintä radiopuhelimella tai vastaavalla laitteella on ehdottomasti kiellettyä. Megafonin, paineilmatorven tai muun erityisen kovaäänisen laitteen käyttö tapahtumassa on myös kävijöiltä kiellettyä.

Räjähteiden (mukaanlukien ilotulitteet, savuheitteet ym.), syövyttävien aineiden sekä muiden vaarallisten aineiden tuominen tapahtumaan on ehdottomasti kielletty. Niinikään kiellettyä on avotulen teko tai käsittely tapahtumapaikalla sekä sen välittömässä läheisyydessä.

Tupakointi

Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa tupakoida. Myöskään tapahtumapaikan sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä sekä muissa tupakointikieltokilvin merkityissä paikoissa tapahtumapaikan ulkopuolella ei saa tupakoida. Tupakointi tapahtuu tupakkapaikoilla riittävän kaukana sisäänkäynneistä, ja tupakantumpit laitetaan tupakkapaikoilla oleviin tuhkakuppeihin.

Tapahtumapaikasta

Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä. Myöskään peitettyihin laitteisiin tai kalusteisiin ei saa kajota eikä esteeksi asetettuja kalusteita siirtää.

Mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on sallittua ainoastaan infopisteen henkilökunnan tapauskohtaisella luvalla ja heidän osoittamissaan paikoissa.

Lopuksi

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan ole myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita. Järjenkäyttö on kävijöillemme sallittua, mutta niin myös järjestyksenvalvojillemme, ja järjestyksenvalvojalla on aina viimeinen sana siinä, mitä tapahtumassa saa ja ei saa tehdä.

Ota conin muut kävijät huomioon. Kohtele heitä huomaavaisesti ja ystävällisesti äläkä millään tavoin pyri sanoilla tai teoilla pahoittamaan toisen mieltä. Älä ole se nilkki, joka pilaa toisen conin.

 

notfound

notfound

notfound

notfound

notfound

notfound